Workshops

מהו טיפול באמנות

טיפול באמנות
הטיפול באמנות הנו טיפול רגשי השייך לתחום הטיפול בהבעה ויצירה. הטיפול באמנות מציע שפה נוספת, בלתי מילולית, כגישה לעולמו הפנימי של המטופל, ומאפשר ביטוי עצמי, רגשי ותחושתי. הטיפול מגייס את המטופל במלואו, באספקטים יצירתיים, רגשיים, תחושתיים, קוגניטיביים, גופניים ומוטוריים


הטיפול באומנות כולל שני מושגים –  טיפול ואמנות


הטיפול - מתייחס להבנה של טבע האדם והתפתחותו, לידע אודות תהליכי נפש תקינים ובלתי תקינים, ידע אודות אינטראקציה בינאישית ולהבנה של תנאי שינוי ותהליכי שינוי וקבלה 


האמנות  – כוללת חומרים, אביזרים, תהליכים ותוצרים המקבלים ביטוי בצורות, תכנים ובשפה סימבולית. השימוש בחומרי אמנות קרוב ו"טבעי" יותר לשפה הבלתי מילולית של המטופלים ועל ידי כך מאפשרת פירוק הגנות וביטוי רגשות באופן בלתי מילולי 


התהליך התרפויטי משתמש בשפת האומנות על מנת להבין ולחשוף תהליכים נפשיים, ועושה בה שימוש על מנת לאפשר אינטגרציה בין העולם החיצוני והפנימי. בתרפיה באומנות מושם דגש על כוחותיו של המטופל ועל העשייה, בדרך זו מתאפשרת למטופל יכולת להתחבר לכוחותיו ולממש את פוטנציאל הצמיחה שבו. תרפיה באמנות מיועדת לילדים, נוער ומבוגרים הסובלים מבעיות רגשיות, חברתיות, הפרעות התנהגות, ילדים ונוער בסיכון ועוד

 
הטיפול בתראפיה באומנות מתבצע באופן פרטני, זוגי וקבוצתי, בו עובדים בציור ובפיסול כאמצעי לאבחון וטיפול. תהליך היצירה מאפשר למטופל להגיע דרך ביטוי ספונטאני להעלאת רגשות, להתבוננות פנימית, עיבוד נושאים מודעים ובלתי מודעים ופיתוח מיומנויות תקשורת אישית ובין-אישית 

הטיפול מתאים לאוכלוסיות גיל שונות ללא צורך בידע אומנותי קודם